Prašymas 2010-11-04

There are no translations available.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

 

Dėl kriterijų patikslinimo, nustatant darbingumo, neįgalumo lygį bei specialiuosius slaugos poreikius ligoniams, kurie serga demencijomis, Alzheimerio liga, intelekto sutrikimais

P R A Š Y M A S

2010 11 04

Kaunas

 

2010 09 24  Vilniuje  įvyko  tarptautinė konferencija, tema „ Demencijos aktualumas XXI amžiuje". Konferencijos dalyviai kreipėsi į  Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl  įstatyme specialiesiems slaugos poreikiams nustatyti  netiksliai  įvesto BARTELIO indekso ligoniams, kurie serga demencijomis, Alzheimerio liga.

2010 10 28  gavome Sveikatos apsaugos ministro Raimondo Šukio raštą Nr.6835, kuriame teigiama, kad Bartelio indeksas netinka specialiesiems nuolatinės slaugos poreikiams nustatyti pagal kodus F00-F03, G30, G31.0, G31.8 (TLK-10).

Susidarė paradoksali situacija. Ligoniai, kuriems pasibaigė specialiųjų nuolatinės slaugos poreikių nustatymo galiojimo  laikas, negali gauti lėšų slaugai, nes BARTELIO indeksas rodo, kad jie dar vaikšto, o MMSE tyrimas rodo, kad būklė labai pablogėjo. Jeigu ligonis darbingo amžiaus - jam negali būti nustatytas nedarbingumas, neįgalumas. Ši situacija netenkina žmonių, kurie turi negalia dėl atminties, elgesio, mąstymo, intelekto sutrikimų.

2010 10 29 SADM,  įvykusiame darbo grupės posėdyje nepavyko išgirsti konkrečių pasiūlymų susidariusioms problemoms spręsti.

Prašome neatidėliotinai organizuoti pasitarimą pakviečiant suinteresuotas šalis ir tarnybas iškilusioms problemoms spręsti.

Priedas:

1.SAM raštas- 2010-10-28 Nr.6835

 

 

 

Dr.Edmundas Jonynas-Koževnikovas

Alzheimerio globos ir slaugos įstaigų asociacijos

Prezidentas

Mb.8-698-28942