Įsakymas 2010-12-30

There are no translations available.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL darbo grupės sudarymo

 

2010 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-633

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymą ir tenkinimą:

  1. S u d a r a u šios sudėties darbo grupę pasiūlymams dėl specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo ir tvarkos aprašo tobulinimo parengti:

Zdislav Skvarciany - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius (darbo grupės vadovas);

Rasa Biekšienė - Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Bendrosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;

Edmundas Jonynas-Koževnikovas - Alzheimerio globos ir slaugos įstaigų asociacijos prezidentas;

Ramutė Lukošiūtė - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus V teritorinio skyriaus vedėja;

Jūratė Macijauskienė - Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto, Kauno Medicinos Akademijos Geriatrijos klinikos gydytoja;

Vytautas Raškauskas - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Eglė Savulienė - Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Šeimos sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė;

Alvydas Vitkauskas - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

Daiva Zabarauskienė - Socialinės apsaugos ir darbo departamento Socialinės aprėpties ir bendruomenių departamento Lygių galimybių skyriaus vyriausioji specialistė.

  1. L e i d ž i u darbo grupei prireikus pasitelkti ekspertus, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus.

  2. P a v e d u:

    1. darbo grupei iki 2011 m. kovo 10 d. pateikti pasiūlymus dėl specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo, prireikus pateikti teisės aktų, reikalingų šiems pasiūlymams įgyvendinti projektus;

3.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos techniškai aptarnauti darbo grupės veiklą.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Donatas Jankauskas